جیبامو مرجع تخفیف، مشاغل و آگهی رایگان
جیبامو مرجع تخفیف، مشاغل و آگهی رایگان

کد تخفیف های 100% به مناسبت تولد جیبامو و رونق کسب کارها به مدت محدود مخصوص ثبت آگهی در سایت

کد تخفیف 30 هزار تومان برای ثبت همه مشاغل با قابلیت گذاشتن لینک

 

 برای 3 بار استفاده هر کابر

 ثبت آگهی در سایت

 کد تخفیف: SNjibamo

کد تخفیف 35 هزار تومان برای ویژه و نردبان کردن آگهی

 

برای 10 بار استفاده هر کابر

 ثبت آگهی در سایت

کد تخفیف: SHjibamo

کد تخفیف 20 هزار تومان برای  نردبان کردن آگهی

 

برای 10 بار استفاده هر کابر

 ثبت آگهی در سایت

 کد تخفیف: ERjibamo

کد تخفیف 15 هزار تومان برای ویژه کردن آگهی

 

برای 10 بار استفاده هر کاربر

 ثبت آگهی در سایت

 کد تخفیف: BDjibamo

کد تخفیف 30 هزار تومان

 

 

برای 1 بار استفاده هر کاربر

 ثبت آگهی در سایت

کد تخفیف: MTjibamo

امتیاز